Thẻ: Quỳnh Chi ra mắt ứng dụng đặt hàng trực tiếp trên Mobile